Andre siger …

Nogle røres af mine oder … andre tænker: Hvorfor gør han livet så besværligt for sig selv?
Her er nogle udsagn om mine oder fra den første gruppe.

Anemone Auora Jørgensen skriver om mine oder:

Carstens oder, er ord kanaliseret fra et højere sted. De hjælper os med at forstå, føle og tænke over de store spørgsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor forsvinder vi hen når vi dør? Hvad er universet? Hvad er kærlighed? Det er nogle af de smukkeste ord jeg har læst og hver gang jeg læser dem sætter de gang nye refleksioner og følelser. Jeg Læser gerne op fra oderne når jeg underviser i yoga. Når mine elever ligger og slapper af i den dybeste ro, åbner jeg en ode på en tilfældig side og læser op. Det er altid, præcis det vi har brug for at høre. Jeg kan virkelig anbefale oderne til daglig læsning og nydelse for sjælen. 😀 ❤️

Anne-Marie Smidt skriver om mine oder:

Jeg læser Carstens Oder med stor glæde..
Igen og igen….
Opdager noget nyt hver gang.
Jeg bliver glad, forbavset, forundret, rørt, eftertænksom, trist –
og glad igen.
Læs dem…… de er rigtig godt skrevet !

Bodil Hallin skriver om mine oder:

Att läsa Carstens oder är som att öppna en glimrande skattkista och igen och igen hitta nya små gnistrande diamanter. De är personliga, vackra, inspirerande och bottnar i något djupt allmängiltigt och mänskligt som gör att de är lätta att känna igen sig i och ta till sig.

Men framförallt ger de mig alltid något nytt att reflektera över: vart vill jag, vilka är mina drivkrafter och vilka hinder har jag byggt upp för mig själv? Att försöka hitta vad som är meningen med livet är spännande men också frustrerande, och när man väl hittar en liten glimt av insikt är det så frigörande – som om himlen öppnar sig och solen tittar fram. Just den känslan har Carstens oder många gånger gett mig. Så jag hoppas att oderna får vingar och flyger ut i världen så att du och många fler får glädje av dem.

Eva Matjeka skriver:

Oder! -fint at genoplive den gamle lyriske digtform og gi den ny energi, moderne sprog og indhold! Carstens oder tar udgangspunkt i det hudløst, ærlige levede liv, der gør litteratur til den oplevelse, vi læsere kan spejle os i! De store og små erfaringer, følelser og udviklingsprocesser er dybt personlige, men får almen interesse i deres autencitet! Læs selv ! Og bliv rørt !

Merete Lærke Lorentzen skriver:

”Et helt tilfældigt møde med ord i oder – skrevet (og fortalt) af Marcel i øjeblikke, der kunne have været mine.
Oder, der stille og ubemærket talte sig ind i mit indre univers – ind til det indre i mig, jeg havde glemt, jeg har.
Oder til ”skoven” – ”træerne” – ”livet”
Oder til ”anerkendelse” – ”lykken” – men også ”vreden”
Oder til ”nuet” – ”kærligheden” – ”næstekærligheden”
Oder, der hjalp mig til at se missionens mission for mig: ”At være”

Bøgerne – der er smukt illustrerede af fotos, der taler for sig selv – ligger på det lille bord ved siden af min ”aftenstol”,
så kan jeg snildt genlæse og lukke et par oder med ind i afslutningen på dagen. Bøger er også givet til mine voksne børn, og kunstprint hænger på væggen.
Vi har på min arbejdsplads haft en udstilling af Carstens oder/kunstprint – og det var en fornøjelse også at opleve mine kollegaers begejstring.

Kærlig hilsen
Merete

Svenn Suhr Andersen skriver:

Om jægeren, frelseren og krigeren.

Carsten Ulendorf har skrevet tre små bøger med oder og billeder.
En ode er et højstemt, lyrisk digt i strofisk form, oprindeligt reciteret med musikledsagelse. Siger leksikon.
Men Carstens oder er ikke højstemte. De handler om hverdagen , det almindelige liv set ud fra en almindelig mands perspektiv.
Men rummet, denne mand går ind i, er flot stemt op fra universets storhed til træets enkelthed. Man ledsages af Marcel, hunde, ræve og kvinder som soulmates.
Jægeren, frelseren og krigeren kæmper hver især for deres legitimitet i dette univers og læseren, som ser ind i rummet , spørger sig selv: hvem er jeg – hvad er meningen med mit liv?
Hermed har Carsten opnået noget stort, synes jeg. Billederne giver bogen et sfærisk udtryk , som underbygger den dybe stemning på denne rejse ud af – og ind i læseren selv.
Og – tilbage til leksikon – musikledsagelse til oderne ville ikke være dårligt på denne rejse.
Hver bog slutter med : Enhver, der påtager sig et ansvar for klodens overlevelse, er frelseren. Så har læseren en ledetråd – på rejsen .

Kærlig hilsen
Svenn Suhr Andersen