Andre siger …

Nogle røres af mine oder … andre tænker: Hvorfor gør han livet så besværligt for sig selv?
Her er nogle udsagn om mine oder fra den første gruppe.

Anemone Auora Jørgensen skriver om mine oder:

Carstens oder, er ord kanaliseret fra et højere sted. De hjælper os med at forstå, føle og tænke over de store spørgsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor forsvinder vi hen når vi dør? Hvad er universet? Hvad er kærlighed? Det er nogle af de smukkeste ord jeg har læst og hver gang jeg læser dem sætter de gang nye refleksioner og følelser. Jeg Læser gerne op fra oderne når jeg underviser i yoga. Når mine elever ligger og slapper af i den dybeste ro, åbner jeg en ode på en tilfældig side og læser op. Det er altid, præcis det vi har brug for at høre. Jeg kan virkelig anbefale oderne til daglig læsning og nydelse for sjælen. 😀 ❤️

Anne-Marie Smidt skriver om mine oder:

Jeg læser Carstens Oder med stor glæde..
Igen og igen….
Opdager noget nyt hver gang.
Jeg bliver glad, forbavset, forundret, rørt, eftertænksom, trist –
og glad igen.
Læs dem…… de er rigtig godt skrevet !

Eva Matjeka skriver:

Oder! -fint at genoplive den gamle lyriske digtform og gi den ny energi, moderne sprog og indhold! Carstens oder tar udgangspunkt i det hudløst, ærlige levede liv, der gør litteratur til den oplevelse, vi læsere kan spejle os i! De store og små erfaringer, følelser og udviklingsprocesser er dybt personlige, men får almen interesse i deres autencitet! Læs selv ! Og bliv rørt !

Svenn Suhr Andersen skriver:

Om jægeren, frelseren og krigeren.

Carsten Ulendorf har skrevet tre små bøger med oder og billeder.
En ode er et højstemt, lyrisk digt i strofisk form, oprindeligt reciteret med musikledsagelse. Siger leksikon.
Men Carstens oder er ikke højstemte. De handler om hverdagen , det almindelige liv set ud fra en almindelig mands perspektiv.
Men rummet, denne mand går ind i, er flot stemt op fra universets storhed til træets enkelthed. Man ledsages af Marcel, hunde, ræve og kvinder som soulmates.
Jægeren, frelseren og krigeren kæmper hver især for deres legitimitet i dette univers og læseren, som ser ind i rummet , spørger sig selv: hvem er jeg – hvad er meningen med mit liv?
Hermed har Carsten opnået noget stort, synes jeg. Billederne giver bogen et sfærisk udtryk , som underbygger den dybe stemning på denne rejse ud af – og ind i læseren selv.
Og – tilbage til leksikon – musikledsagelse til oderne ville ikke være dårligt på denne rejse.
Hver bog slutter med : Enhver, der påtager sig et ansvar for klodens overlevelse, er frelseren. Så har læseren en ledetråd – på rejsen .

Kærlig hilsen
Svenn Suhr Andersen