Je Suis le Sauveur

Jeg fik idéen til organisationen Je Suis le Sauveur i 2013. Men organisationen er ikke stiftet endnu. Hvem har lysten og evnerne?

Min idé til Je Suis le Sauveur handler om, at jeg vil have så mange mennesker som muligt til at tage et medansvar for vores planet, dens dyr og dens mennesker. Vi påtager os et medansvar ved at opføre os lidt mere ansvarligt i det daglige … ved at købe rigtigt ind. Lade os transportere lidt mindre. Skabe mindre affald. Ja, ganske enkelt ved at gøre det, som vi hver især har mulighed for … ved at tage et medansvar og føle glæde ved det.

Organisationen drives ved at udvikle og sælge produkter, der mennesker verden over mulighed for at signalere deres støtte til organisationens værdier og derigennem sprede budskabet og lægge pres på politikere.

Organisationen entrerer med store designere, der donerer designs til fx. T-shirt. Overskuddet fra salget går til administration og fordeles til velgørende organisationer. Je Suis le Sauveur skal ikke selv gå ind i hjælpearbejde og dermed “konkurrere” med eksisterende organisationer. Hjælp hellere de eksisterende med at hjælpe mere.

Der er tusindvis af fokuserede organisationer såsom Greenpeace (miljø), Dignity (torturofre), Positive Money (et nyt pengesystem) og så videre. Disse organisationer gør et formidabelt arbejde, og Je Suis le Sauveur skal ikke tage noget fra dem. Men der mangler en stor og altfavnende organisation af to grunde:

  1. Den store organisation har mere magt. Og magt er det eneste ord, som regeringer verden over forstår.
  2. Den store organisation gør det lettere for mennesker at gøre en forskel og tage et ansvar. Man skal ikke forholde sig til relevansen af en mængde niche organisationer og budskaber, men kan simpelthen gøre en forskel i det daglige og sprede budskabet ved at synliggøre sin støtte til organisationen.

Je Suis le Sauveur modtager ikke donationer, fordi det blot vil resultere i, at penge flyttes fra eksisterende organisationer til Je Suis le Sauveur … det er vi ikke interesseret i. Tværtimod opretter vi stedet en “white list” over organisationer, som personer og virksomheder – efter vores mening – trygt kan donere til.

Je Suis le Sauveur skaffer midler til driften ved at sælge produkter, hvormed organisationens følgere kan signalere deres holdning om medansvar … og det er i virkeligheden dette, der er hele omdrejningspunktet i Je Suis le Sauveur: At give mennesker verden over en mulighed for at vise deres protest eller sympati om man vil.
Disse produkter synliggør organisationens omfang og gør det dermed muligt for organisationen at lægge større pres på verdens magthavere. Produkterne skaber også et tilhørsforhold og de tiltrækker nye følgere.

Je Suis le Sauveur er en grøn/rød organisation … grøn for vores omsorg for planeten. Og rød for vores ønske om lighed imellem mennesker. Organisationens holdninger og politik fastlægges af en forsamling, hvis sammensætning bør afspejle klodens forskellige samfund og levevilkår. Det er vigtigt, at holdningerne skaber samklang med dem, som ønsker at redde planeten og skabe mere lighed i vores samfund.

Je Suis le Sauveur er af den grundlæggende overbevisning, at enhver lille handling i den rigtige retning er bedre end ingen handling. Intet menneske er perfekt, men hvis vi alle gør vores bedste, så redder vi planeten. Vi skal ikke undlade at gøre det rigtige, fordi nogen siger, det er for småt og uden betydning.

Hvad betyder navnet?

Navnet “Je Suis le Sauveur” indikerer, at enhver, der påtager sig et medansvar for at redde vores planet, er frelseren. Jeg er frelseren. Du er frelseren. Vi kan alle være frelseren.

Navnet er fransk af to grunde:

  • For det første fordi Frankrig i mine øjne er det eneste land, der – i kraft af udvisning af lederskab – kan hjælpe os med at redde planeten.
  • Og for det andet fordi det franske navn er en hyldest til den fokus på solidaritet, som blev skabt af slogan’et “Je Suis Charlie”.

Perspektiverne

I takt med organisationens vækst og i kraft af dens mulighed for at nå millioner eller milliarder af mennesker direkte via en inbox vil Je Suis le Sauveur få mulighed for at påvirke magthaverne. Denne mulighed skal udnyttes i størst muligt omfang for at fremme organisationen mål.

Det er muligt, at synligheden af organisationens følgere og organisationens magt til at påvirke beslutningsprocesser er nok til at nå målet. Det er sandsynligt, at organisationens følgere visse steder i verden vil stifte politiske partier for at øge muligheden for indflydelse. Det forekommer naturligt, at organisationen støtter sådanne tiltag.

Je Suis le Sauveur er en fredelig organisation, der forfølger sine mål med ikke-voldelige og lovlige midler.

Carsten Ulendorf
27. juni 2018

Jeg fik idéen til organisationen Je Suis le Sauveur i 2013. Men organisationen er ikke stiftet endnu. Hvem har lysten og evnerne?

 

Vi har titusindvis af velgørende organisationer verden over. Har vi brug for én mere? Ja … det synes jeg!

Vi har brug for en organisation, der ikke blot arbejder indenfor en niché, men derimod fokuserer bredt på klodens og samfundenes tilstand.

En organisation, der fokuserer på det enkelte menneskes lyst og evne til at påtage sig et medansvar og signalere det.

Vi har brug for en organisation, der bliver så stærk, at regeringer bliver nødt til at lytte.

JE SUIS LE SAUVEUR

Organisationens navn er JE SUIS LE SAUVEUR …. jeg er frelseren.

Navnet er en hyldest til solidariteten, der senest og bedst blev udtrykt gennem slogan’et: Je Suis Charlie i forbindelse med terrorangrebet på den franske bladredaktion.

Navnet udtrykker, at enhver, der påtager sig et medansvar for redningen og genopbygningen af vores planet og samfund er frelseren.

Signalet er styrken

Lysten og evnen til at signalere sine værdier og støtte til organisationen er central. Budskabet spredes, når organisationens støtter signalerer deres tilhørsforhold. Organisationen bliver synlig og dermed stærkere.

Organisationen samarbejder med dygtige og gerne kendte designere, der donerer artwork. Organisationen producerer merchandizing, der sælges til støtterne, som dermed får mulighed for at signalere deres holdninger.

Samtidig får organisationen økonomi til at opbygge en administration, der kan arbejde politisk. Hele idéen går ud på, at Je Suis Le Sauveur ikke skal modtage donationer … fordi dette blot ville fjerne støtte fra andre velgørende organisationer.
De andre organisationer er vores partnere – ikke vores konkurrenter.

Je Suis Le Sauveur skal generere økonomi til at være “selvkørende” ved at levere holdningsmaterialer til støtterne.

Et gennemarbejdet manifest

Grundlaget for organisationen er et gennemarbejdet – og dynamisk – manifest, der klart udtrykker, hvad organisationen står for.

Je Suis le Sauveur er en fredelig organisation, der forfølger sine mål med ikke-voldelige og lovlige midler.
Organisationens overordnede mål er at skabe et verdenssamfund, hvor uligheden er så lille som mulig, og hvor udviklingen ikke sætter vores klima på spil.

Je Suis le Sauveur er en grøn/rød organisation … grøn for vores omsorg for planeten. Og rød for vores ønske om lighed imellem mennesker. Organisationens holdninger og politik fastlægges af en forsamling, hvis sammensætning bør afspejle klodens forskellige samfund og levevilkår. Det er vigtigt, at holdningerne skaber samklang med dem, som ønsker at redde planeten og skabe mere lighed i vores samfund.

Je Suis le Sauveur er af den grundlæggende overbevisning, at enhver lille handling i den rigtige retning er bedre end ingen handling. Intet menneske er perfekt, men hvis vi alle gør vores bedste, så redder vi planeten. Vi skal ikke undlade at gøre det rigtige, fordi nogen siger, det er for småt og uden betydning.

Organisationen arbejder indenfor følgende områder:

  • Klima & bæredygtighed
  • Ulighed
  • Økonomi
  • Mangfoldighed
  • Dyrebeskyttelse

One Reply to “Je Suis le Sauveur”

Lukket for kommentarer.